Pouzdan razvoj. Stranka demokratske akcije.

Općinska organizacija Tešanj.

Zastupnici ispred OO SDA Tešanj

Šemsudin Mehmedović

Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH

Rođen 20. januara 1961. godine u Lepenici, općina Tešanj. Osnovnu školu završio u Tešanjci, srednju tehničku u Doboju, a diplomirao na mašinskom fakultetu u Banjoj Luci 1983. godine. Nakon toga radi u firmi UNICO FILTER na raznim dužnostima sve do 1991. godine obavlja dužnost i Načelnika Centra službi bezbjednosti Doboj (za općine Tešanj i Maglaj, te dio općine Doboj).

Dužnost ministra unutrašnjih poslova u Vladi Ze-Do kantona obavlja od 1996. godine pa do 1998. godine, da bi nakon podnesene ostavke na ovo mjesto obavlja dužnost savjetnika Guvernera Ze-Do kantona. Nakon izbota 1998. godine dolazi na mjesto ministra za promet i komunikacije u Vladi Ze-Do kantona sve do posljednih izbora izbora novembra 2000. godine. Bio je poslanik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, član je Glavnog odbora SDA, član Kadrovske komisije KO SDA, te član Izvršnog odbora SDA Tešanj.

Zaposlen je u privatnoj fimri MHB-autokonfort, kao direktor. Nosilac je priznanja Medalja za hrabrost. Oženjen je, i otac jednog djeteta.

Ibrahim Plančić

Kantonalna skupština ZDK

Rođen 09.02.1968. godine u Jablanici, općina Tešanj gdje je završio osnovnu školu. Srednju mašinsko-tehničku završio u Tešnju 1986/87. godine, nakon čega upisuje studije na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Početkom agresije na RBiH bio redovni student IV godione istog fakulteta. Tokom odbrambeno-oslobodilačke borbe, prekida studije te u vremnu od maja 1992. do novembra 1995. godine bio pripadnik i aktivni učesnik djelatnosti jedinica ARBiH u zoni OG-7 JUG.

Normalizovanjem prilika u BiH nastavio studije na mašinskom fakultetu u Zenici i isti okončao diplomiranjem, jula 1997. godine. Odmah po okončanju studija zapošljava se u tvornici svjećica i industrijske keramike ENKER Tešanj. Od aprila 1999. godine radi na Mašinskom fakultetu u Zenici asistirajući na dva predmeta. Kao istraživač bio angažovan u dva istraživačka i više internih projekata koji su vođeni na Mašinskom fakultetu u Zenici, koautor je i učesnik većeg broja radova na međunarodnim skupovima i seminarima. Apsolvent na psotdiplomskom studiju Upravljanjem kvalitetom na Mašinskom fakultetu u Zenici, a trenutno u fazi izrade magistarskog rada.

Predsjednik MO SDA Jablanica, i zamjenik predsjednik Izbornog štaba SDA Ze-Do kantona za naredne izbore. Neoženjen.

Pretplati se na eBilten

Preporučujemo

Stranka Demokratske Akcije

Stranka Demokratske Akcije BiH

E bilten br 11

Elektronski bilten Općinskog Načelnika

Petkom u 9

„Petkom u 9“ je video news kanal orijentiran da informiše o svim aktuelnim događajima i pojavama u BiH i regionu.