Stranka demokratske akcije.

Općinska organizacija Tešanj.

Asocijacija Fatma

Asocijacija „ FATMA“ prvenstveno brine o djeci šehida, poginulih boraca i djeci povratnika sa jasnom vizijom neodvojivosti odgoja od obrazovanja, kako bi djeca stasala u stručnjake visokih moralnih kvaliteta.
Asocijacija poseban značaj daje svakoj djevojci, ženi majci kroz edukaciona predavanja, ohrabrujući ih da steknu što veći stepen naobrazbe, da su im dostupna sva radna mjesta koja neće povrijediti njihovu ženstvenost, da se uključuju u političke aktivnosti, jer to njie stvar prestiža, to je naša obaveza, a kada postanu majke, da ispred svih aktivnosti bude odgoj djeteta, jer samo tako može prosperirati, žena, dijete i društvo u kome živimo.

Asocijacija je počela sa radom u februaru 1993. godine prema programu koji je napisala Fatima Hukić profesorica iz Sarajeva. Program podrazumijeva permanentnu brigu o odgoju i obrazovanju djece u vidu preventivne patronaže.

Saradnice Asocijacije „ FATMA“ za dvadeset godina uspješnog rada i postojanja obišle su bezbroj porodica širom BiH. Asocijacija „ FATMA“ je sebi zadala nimalo lahak zadatak da zajedno sa majkom traži najbolji način pomoći djetetu na putu do čovjeka.

Program rada Asocijacije „FATMA“ zasniva se na educiranju žena – majki, a sve u cilju što boljeg odgoja djeteta. Naime, dijete treba da bude odgojeno u zdravog člana zajednice, sa usvojenim općeljudskim vrijednostima, sposobnog za život u slobodnoj, multikulturnoj i multietničkoj Bosni i Hercegovini. Permanentnom stručnom edukacijom majki i saradnica najbolje možemo postići zadani cilj.

Asocijacija “FATMA” održava edukaciona predavanja, vodi brigu o odgoju i obrazovanju djece, prvenstveno djece šehida i poginulih boraca. Također, program obuhvata i uspostavljanje „Mostova prijateljstva“ između saradnica Asocijacije „FATMA“, čija je spona i motiv susreta što uspješniji odgoj djeteta, kao i obilježavanje svih značajnih datuma.

Asocijacija „FATMA“ je prepoznala potrebu organizovanja dodatne edukacije i osmislila program koji uključuje da žene što više slobodnog vremena provedu zajedno, razmjenjuju iskustva i zajednički rješavaju probleme na koje nailaze.

Asocijacija „FATMA“ je respektabilna institucija koja ima veliku podršku eminentnih ličnosti, kako u BiH tako i u svijetu.

Prvu podršku nam je pružio predsjednik Predsjedništva RBiH rahmetli Alija Izetbegović sa suprugom, prihvatajući generalno pokroviteljstvo nad Asocijacijom „ FATMA“. Za Asocijaciju i njene saradnice pokroviteljstvo prvog predsjednika znači da ćemo nastaviti koračati putem koji nam je trasirao.

Asocijacija „ FATMA“ ima više počasnih pokrovitelja Tun dr Mohamed Mahathir sa suprugom, akademik Ejub Ganić, akademik Ivan Supek, Adil beg Zulfikarpašić, režiserka Jasmila Žbanić, Jean Clude Carreau, prof. dr Ismet Dizdarević, prof.dr Omer Ibrahimagić, Timur Numić i Njena ekselencija Emine Erdogan supruga Premijera Turske.

Njihovi potpisi na našoj Povelji su pečati podrške promovisanja vrijednosti odgoja djeteta kao najvažnijeg i najkompleksnijeg zadatka čovječanstva.

I nakon mnoštva uspješno relizovanih projekata Asocijacija “FATMA” je za svoj rad dobila niz visoko prestižnih nagrada kao što su “Zlatna ruža” 1998.godine koju dodjeljuje časopis “Žena 21”, ali i “FATMI” je pripala čast da dodjeljuje priznanja majkama koje su u vrlo teškim uslovima u vrijeme rata, ostale samohrane majke i uspješno školovale svoju djecu do fakultetskog obrazovanja.

Takođe, Asocijacija “FATMA” je od 2010.godine potpisnik ugovora o stipendiranju djece šehida, poginulih boraca i djece slabog imovinskog stanja sa Fondacijom Sheik Salih Kemel. Školske 2010/2011 godine je podjeljenjo 500 stipendija po 100 USD, a saradnja sa navedenom Fondacijom se nastavlja.

Strateški plan Asocijacije “Fatma” je da nastavi sa isticanjem značaja porodice i žene – majke kao stuba porodice, koja teži pravilnom odgoju djeteta, kao i povećanju nivoa svijesti o položaju žene u društvu.

Članci iz kategorije

Asocijacija FATMA OO SDA Tešanj u posjeti Zagrebu,Opatiji i Rijeci

Članice Asocijacije FATMA SDA Tešanj i ove godine obilježile su 8.Mart “Dan žena“ zajedničkim putovanjem sa članicama FATME iz više Općinskih organizacija Bosne i Hercegovine. Ovim putovanjem i druženjem u gradove Zagreb,Opatija i Rijeka susjedne nam Republike Hrvatske,iskoristile su za obilazak i upoznavanje kulturnih i turističkih znamenitosti.Prilikom posjete navedenim gradovima nezaobilazna je bila posjeta Islamskim centrima,gdje su im upri...

Pretplati se na eBilten

Preporučujemo

Stranka Demokratske Akcije

Stranka Demokratske Akcije BiH

E bilten br 11

Elektronski bilten Općinskog Načelnika

Petkom u 9

„Petkom u 9“ je video news kanal orijentiran da informiše o svim aktuelnim događajima i pojavama u BiH i regionu.