Pouzdan razvoj. Stranka demokratske akcije.

Općinska organizacija Tešanj.

Aida Salkić

(r. Karahodžić) rođena u Doboju 1.10.1970. godine. Osnovnu školu završava u Jelahu, a Srednju medicinsku školu u Doboju, te 1989. upisuje Prirodno - matematički fakultet u Sarajevu, odsjek Geografija. Nakon završetka fakulteta stiče zvanje profesor geografije. U toku agresije radila na dječijem odjeljenju Ratne bolnice Tešanj i istovremeno predavala geografiju u SŠC u Tešnju, čiji je rad obnovljen 1993. godine.

Trenutno zaposlena kao profesor u Gimnaziji „Musa Ćazim Ćatić“ u Tešnju. Član je IO OO SDA Tešanj i predsjednica Asocijacije žena OO SDA Tešanj. Članica Asocijacije „Fatma“ i aktivna je u NO „Naša porodica“ i „Dječija ambasada“ Tešanj. Zastupnica u Skupštini ZE-DO kantona u periodu od 2006 - 2010. Godine. Kandidat na izborima 2010. godine za Federalni parlament. Udata, majka dvoje djece.

Pretplati se na eBilten

Preporučujemo

Stranka Demokratske Akcije

Stranka Demokratske Akcije BiH

E bilten br 11

Elektronski bilten Općinskog Načelnika

Petkom u 9

„Petkom u 9“ je video news kanal orijentiran da informiše o svim aktuelnim događajima i pojavama u BiH i regionu.