Stranka demokratske akcije.

Općinska organizacija Tešanj.

ADNAN LIHIĆ vijećnik OV Tešanj i član IO SDA Tešanj gost tribine u Kiseljaku

04.03.2017. godine u Vakufsko-administrativnom centru u Kiseljaku, Asocijacija mladih SDA Kiseljak organizovala tribinu na temu "Društveni aktivizam mladih - kreiranje vlastite budućnosti". Predavač tribine je bio dipl.ing. Lihić Adnan, vijećnik u Općinskom vijeću Tešanj i član IO SDA Tešanj.