Pouzdan razvoj. Stranka demokratske akcije.

Općinska organizacija Tešanj.

Suad Huskić, mr. sc.

Općinski načelnik

Rođen 1974. godine u Doboju. Nakon završene osnovne i srednje škole, studirao je na Univerzitetu u Sarajevu i stekao više i visoko obrazovanje, a na Ekonomskom fakultetu u Zenici stekao je zvanje magistra ekonomskih nauka.

U ime SDA Tešanj obavljao je dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj u dva mandata (biran na izborima 2000. i 2004. godine), a kao namlađi vijećnik u sazivu - bio je Predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj.

Od 2005. godine zaposlen je u Općini Tešanj kao pomoćnik Općinskog načelnika, a gotovo svo vrijeme bio je i zamjenik Načelnika.

Radio je na nekim značajnim projektima: obnova Eminagića konaka, obnova Gradine, otvaranje Ureda Općine Tešanj u Jelahu, Omladinska banka, Tragovima Bosanskog kraljevstva i drugim. Tokom rada uspješno je sarađivao je sa domaćim i međunarodnim institucijama OSCE, UNDP, UNHCR, UNESCO, UNICEF... Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo mu je Povelju za doprinos u zaštiti kulturnog naslijeđa.

Prošao je niz edukacija u području menadžmenta, strateškog planiranja, projektnog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, elektronske uprave, pripreme projekata za Evropsku uniju. Najdirektniji je učesnik u izradi dva aktuelna strateška plana Općine Tešanj, a objavio je i nekoliko stručnih i drugih radova.

Tokom rata 92-95. bio je pripadnik Armije BiH. Aktivno se koristi engleskim jezikom. Oženjen je, i otac je dvoje djece.

Pretplati se na eBilten

Preporučujemo

Stranka Demokratske Akcije

Stranka Demokratske Akcije BiH

E bilten br 11

Elektronski bilten Općinskog Načelnika

Petkom u 9

„Petkom u 9“ je video news kanal orijentiran da informiše o svim aktuelnim događajima i pojavama u BiH i regionu.