Kontakt informacije

Enes Hadzić

Općinski vijećnik

Biografija

Rođen 30.5.1988. godine u Doboju. Osnovnu školu završio je  u Medakovu, a Opću gimnaziju u Tešnju, a nakon završene srednje škole upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu na kojem 2014. godine stiče zvanje doktora medicine. Zaposlen je u Općoj bolnici Tešanj, na Odjelu za hirurgiju. Specijalizant je Opće hirurgije na UKC Tuzla.

Dugogodišnji je aktivista OO SDA Tešanj, AM SDA Tešanj i MO SDA Novo Selo. Prepoznatljiv po svom društvenom angažmanu i predanosti u poslu doktora. Sin je poginulog borca Armije Bosne i Hercegovine. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Neoženjen i živi u Novom Selu.