Šemsudin Mehmedović

Kandidat za Državni parlament

Biografija

Šemsudin Mehmedović je državni zastupnik u Zastupničkom domu Bosne
i Hercegovine.Rođen je 20. januara 1961.godine u općini Tešanj, mjestu
Lepenica. U Tešnju je završio osnovnu školu, a Srednju mašinsku tehničku
školu je završio u Doboju 1979. godine. Četiri godine kasnije diplomirao je na
Mašinskom fakultetetu u Banja Luci, a postdiplomski studij, Proizvodni smjer,
završio je u Beogradu 1986. godine.

Beskompromisni je borac za pravdu, prava običnog čovjeka i državu Bosnu i
Hercegovinu.

Jedan je od organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Član je i
jedan od osnivača Stranke demokratske akcije od 1990. godine.

Mehmedović je prepoznatljiv po ideji izgradnje putne infrastrukture u državi
na principuravnomjernog razvoja, te je začetnik SDA projekta izgradnje puteva u
ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i izgradnji ambijenta u kome bi se
uslovi života na selu približili uslovima života u urbanim sredinama.
Veliki je zagovornik izgradnje povoljnog ambijenta za razvoj privrede bez
stranačkih uticaja, ali sa jasno utvrđenim strateškim pravcima razvoja privrede i
društvene zajednice.

Tešanj, odakle potiče, je očigledan primjer i uzor mnogim općinama u BiH.Od
nerazvijene općine prije 20 godina danas je Tešanj postao „PRIMJER DOBRE
PRAKSE“ u svakom pogledu. Mehmedović je obavljajući dužnost predsjednika
SDA Tešanj od 2005. godine zasigurno jedan od ljudi koji su zaslužni za to.

Vršio je značajne političke dužnosti na nivou Federacije BiH i Zeničkodobojskom kantonu gdje je
obavljao dužnosti poslanika i ministara. Kao zastupnik
u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović je aktivan
kao rijetko koji član Parlamenta.Ima najbolju komunikaciju sa građanima, pa je
tako jedini zastupnik koji je imao najviše upita građana i na sve je dao odgovore.
Izrazito je aktivan na unutrašnjoj političkoj sceni, a svakako i na međunarodnom
planu obavljajući u ime Bosne i Hercegovine značajne dužnosti.

Mehmedović je bio član bosanskohercegovačke delegacije pri OSCE-u, u ime
Parlamenta Bosne i Hercegovine šef je Delegacije BiH u Parlamentu Mediterana,
te je član „Global council for political renewal“ (Globalnog vijeća za političku
obnovu) gdje je član Izvršnog odbora za politiku.Predstavlja našu državu na
konferencijamaod regionalnog, evropskog i svjetskog značaja. Prepoznatljiv je
po zalaganju da naša država postane članica Svjetske trgovinske organizacije.
Briga za Bosnu i Hercegovinu, patriotizam i snažna borba za istinu i pravdu
su vrline za koje nije štedio ni svoju slobodu.
Snažno se zalagao za očuvanje interesa BiH kako na kopnu, u zraku, tako i
zaštiti interesa BiH na moru.

Demokratsko bosanskohercegovačko društvo je društvo obrazovanih
slobodnih ljudi u kome vlada pravo i pravda, sa velikim učešćem mladih i žena je
ideja vodilja u političkom djelovanju Šemsudina Mehmedovića.
U posljednje vrijeme veliki je kritičar domaćih, ali i inostranih političara koji
koče razvoj Bosne i Hercegovine kao nezavisne i suverene države.