fbpx

Odlukom Predsjedništva SDA BiH od dana 26.02.2024. godine imenovano je Povjereništvo OO SDA Tešanj je imenovano u sljedećem sastavu:

 1. Suad Huskić, Predsjednik
 2. Amir Kurtić,
 3. Jasmin Čajić,
 4. Elma Mahmutefendić Ćeman,
 5. Adisa Kokić Hinović,
 6. Senad Subašić,
 7. Omer Ramić,
 8. Jakub Rošić,
 9. Ragib Pilav,
 10. Armin Rahić,
 11. Edin Jabandžić,
 12. Himzo Smajić,
 13. Semir Sejdinović,
 14. Edin Mujčić,
 15. Adnan Lihić,
 16. Almir Ljevaković,
 17. Emina Tatarević Agić.