fbpx

Za sigurnu, razvijenu i ravnopravnu Bosnu i Hercegovinu

Stranka demokratske akcije (SDA) je nastala u vremenu globalnog raspada socijalističkog sistema i dolazeće disolucije SFRJ. Predstavljala je odgovor na 50-godišnje političko i kulturno potiskivanje jugoslovenskih muslimana i očiglednu ratnu prijetnju koja se nadvila nad Bosnom i Hercegovinom.

 

Kao široki narodni pokret postala je nosilac procesa političke emancipacije bosanskih muslimana i ključni politički činilac u odbrani državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine na kraju 20-tog stoljeća

Pogledaj promotivni video
OO SDA Tešanj

Jaka SDA je Jaka BIH!

Primarni cilj SDA je jaka država Bosna i Hercegovina, a izgradnja funkcionalnije i jednostavnije državne organizacije predstavlja put do njegovog ostvarenja.

Od postanka do danas, SDA nastoji kreirati pozitivne procese koji doprinose stabilnosti i razvoju cijele Bosne i Hercegovine, te svijetlijoj budućnosti svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini.

https://sdatesanj.ba/wp-content/uploads/2021/06/osnivanejsda.jpg

HISTORIJA SDA BiH

SDA je osnovana 26. maja 1990. godine na Osnivačkoj skupštini održanoj u Sarajevu, a predstavljala je  prvu registrovanu političku stranku nakon 45 godina jednopartijskog sistema u Jugoslaviji. Incijativni odbor za osnivanje Stranke je činilo 40 odlučnih intelektualaca, umjetnika i poduzetnika iz Sarajeva, Zagreba, Mostara, Ljubljane i Banja Luke.

Kroz programsku deklaraciju jasno je sebe definisala kao  „politički savez građana Jugoslavije koji pripadaju muslimanskom kulturno-povijesnom krugu, kao i drugih građana Jugoslavije koji prihvataju program i ciljeve Stranke“, a istaknut je „poseban interes za očuvanje Bosne i Hercegovine kao zajedničke države Muslimana, Srba i Hrvata. U ovom smislu, SDA će se energično oduprijeti pokušajima destabilizacije BiH, njene podjele i svojatanja, bez obzira sa koje strane takve i slične pretenzije dolazile“.

https://sdatesanj.ba/wp-content/uploads/2021/06/Izetbegovic.jpg

Prvi predsjednik SDA BiH

Za prvog predsjednika SDA je izabran Alija Izetbegović – bosanskohercegovački političar, bošnjak, patriota, predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1996. godine, a potom prvi član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda od 1996. do 2000. godine.

Alija Izetbegović  je bio respektabilan političar i komadant koji se snažno borio za prava svih građana u Bosni i Hercegovini, a ostat će zapamćen kao lider koji je predvodio stranku i bošnjački narod u najdramatičnijem periodu bosanske hstorije.

Pripreme za osnivanje Općisnke organizacije SDA Tešanj je aktivno vodio Inicijativni odbor u sastavu:

  1. Osman Brka, predsjednik
  2. Irfan Ljevaković
  3. Sulejmen Brka
  4. Fadil Hotić
  5. Ekrem Ajanović
  6. Esad Hotić
  7. Senad Hodžić
  8. Mirsad Ćema

26.06.1990. – osnivačka Skupština OO SDA Tešanj – Senad Hodžić, predsjednik

29.09.1991. Izborna skupština – Senad Hodžić, predsjednik

19.11.1991 Predsjednik r. Senad Hodžić poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja na službenom putu za Sarajevo (bio jedan od značajnijih aktivista pri formiranju SDA u sjevernoj Bosni, kasnije republički poslanik u Sarajevu i načelnik Centra službe bezbjednosti regije Doboj. Pod sumnjivim okolnostima poginuo u saobraćajnoj nesreći 1992. godine)

20.11.1991 – 24.06.1993. godine predsjednik Irfan Ljevaković

24.06.1993. – 27.02.1194 po ovlaštenju Irfana v.d. Dr. Ekrem Ajanović

27.02.1994. IO SDA BiH donosi odluku o razrješenju IO OO SDA Tešanj i imenuje Povjereništvo u sastavu: Amir Brka, predsjednik Povjereništva

10.09.1994.  Izborna skupština – Amir Brka, predsjednik

Predsjednik SDA Amir Brka podnosi ostavku maja 1996. godine i preuzima mjesto Direktora Narodnog univerziteta, kasnije preimenovanog u Centar za KiO.

Obzirom da je to bila prva poslijeratna izborna godina (opći izbori), od maja 1996. godine do 13.07.1997. godine, v.d. predsjednik je Fuad Šišić.

13.07.1997. godine Izborna skupština – Fuad Šišić, predsjednik

19.05.1999. Odluka SDA BiH o razdvajanju funkcije općinskih načelnika i predsjednika općinskih organizacija

Izudin Ahmetlić, predsjednik

02.08.2000. godine Izborna skupština – Fuad Šišić, predsjednik

02.08.2002. godine Izborna skupština (vanredna po zaključku IO OO SDA Tešanj) – Fuad Šišić, predsjednik

05.03.2005. Izborna skupština – Izvršni odbor (Fuad Šišić nije prihvatio ponovnu kandidaturu za predsjednika u cilju pružanja primjera za ograničenim zadržavanjem na istim čelnim pozicijama u kontinuitetu)

Šemsudin Mehmedović, predsjednik

19.11.2019. Izborna skupština (Šemsudin Mehmedović se ne može ponovo kandidovati po izmjenama Statuta SDA BiH) – Amir Kurtić, predsjednik.

https://sdatesanj.ba/wp-content/uploads/2024/03/suadhuskic.jpg

Trenutni Predsjednik Povjereništva OO SDA Tešanj je Suad Huskić:

Rođen 1974. godine u Doboju. Nakon završene osnovne i srednje škole, studirao je na Univerzitetu u Sarajevu i stekao više i visoko obrazovanje, a na Ekonomskom fakultetu u Zenici stekao je zvanje magistra ekonomskih nauka.

U ime OO SDA Tešanj obavljao je dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj u dva mandata (biran na izborima 2000. i 2004. godine), a kao najmlađi vijećnik u sazivu – bio je Predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj.

Od 2005. godine zaposlen je u Općini Tešanj kao pomoćnik Općinskog Načelnika, a gotovo svo vrijeme bio je i zamjenik Načelnika. U prethodna dva mandata obnašao je dužnost Općinskog Načelnika.

Radio je na nekim značajnim projektima: obnova Eminagića konaka, obnova Gradine, otvaranje Ureda Općine Tešanj u Jelahu, Omladinska banka, Tragovima Bosanskog kraljevstva i drugim. Tokom rada uspješno je sarađivao je sa domaćim i međunarodnim institucijama OSCE, UNDP, UNHCR, UNESCO, UNICEF. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo mu je Povelju za doprinos u zaštiti kulturnog naslijeđa.

Prošao je niz edukacija u području menadžmenta, strateškog planiranja, projektnog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, elektronske uprave, pripreme projekata za Evropsku uniju. Najdirektniji je učesnik u izradi dva aktuelna strateška plana Općine Tešanj, a objavio je i nekoliko stručnih i drugih radova.

Tokom rata 1992. – 1995. bio je pripadnik Armije Republike BiH. Aktivno se koristi engleskim jezikom. Oženjen je, i otac je troje djece.