Kontakt informacije

Alija Ogrić

Zastupnik u Kantonalnoj skupštini ZDK

Biografija

Rođen 1970. godine u Kraševu, općina Tešanj. Srednju vojnu školu ratnog
vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane završio u Sarajevu. Diplomirao na
Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te stekao zvanje profesora odbrane i
sigurnosti. Do početka agresije radio kao aktivno vojno lice u bivšoj JNA.

Aktivni učesnik Odbrane od agresije na BiH, ratni komandant. Tokom rata
bio je teško ranjen te ima status RVI. Za cjelokupni doprinos u odbrambeno
oslobodilačkoj borbi dobitnik je najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan. U dva
mandata obavljao je dužnost potpredsjednika OO SDA Tešanj kao i člana Odbora
za odbranu i sigurnost SDA BiH.

U periodu 2008. – 2012. obavljao dužnost Savjetnika načelnika općine Tešanj
kao volonter. Tokom cjelokupnog profesionalnog radnog angažmana posebno se
istakao u poslovima marketinga, odnosa sa međunarodnim organizacijama kao i
upravljačkim strukturama javnih preduzeća.

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u društvenom aktivizmu, posebno u oblasti
sporta, koji je prepoznat po dobijenim mnogobrojnim priznanjima od lokalnog do
državnog i međunarodnog nivoa.

Na zadnjim stranačkim izborima za mandatni period 2019.- 2023. izabran je
za člana IO OO SDA Tešanj i člana Kadrovske komisije KO ZDK. Oženjen je i
otac jednog djeteta