fbpx

Na sjednici AM SDA BiH od 06.03.2024. je donesena odluka o imenovanju Povjereništva AM SDA Tešanj u sljedećem sazivu:

 1. Sedin Bedak (predsjednik)
 2. Elma Solo
 3. Anis Cerovac
 4. Zerina Mehičić
 5. Velid Halilović
 6. Merzudin Kruško
 7. Sedin Šahman
 8. Faris Muftić
 9. Sadmir Salkanović
 10. Meho Šehrić
 11. Alija Katardžić
 12. Muamera Selimanović
 13. Vahidin Omerbašić
 14. Kasim Alispahić
 15. Aldin Kruško