Adisa Kokić-Hinović

Zastupnica u Parlamentu FBiH

Biografija

Rođena je 1989. godine u Doboju. Nakon završetka međunarodne srednje škole u Sarajevu diplomirala je Međunarodne i javne odnose na Internacionalom univerzitetu u Sarajevu, a magistrirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Tokom cjelokupnog formalnog obrazovanja nizala je izuzetne rezultate zbog čega je bila na listi najboljih učenika i studenata.Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu omladinskih i nevladinih organizacija, gdje je bila angažovana na projektima građanskog aktivizma, ljudskih prava i jačanja civilnog društva. Uspješno je završila niz edukativnih programa za jačanje omladinskih i političkih lidera u Sarajevu i Zenici, među kojima se ističu višegodišnji programi UNWOMAN BiH (Košnica) i Političke akademije SDA Zenica.

Jedan je od osnivača Infomativno – edukacijskog centra za mlade u Tešnju, gdje je obnašala funkciju predsjednice Centra, a društveni aktivizam je nastavila u OO SDA Tešanj, gdje je u periodu 2012-2016 obnašala funkciju predsjednice Asocijacije mladih SDA Tešanj.