fbpx

Rođen 1974. godine u Doboju. Nakon završene osnovne i srednje škole, studirao je na Univerzitetu u Sarajevu i stekao više i visoko obrazovanje, a na Ekonomskom fakultetu u Zenici stekao je zvanje magistra ekonomskih nauka.

U ime OO SDA Tešanj obavljao je dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj u dva mandata (biran na izborima 2000. i 2004. godine), a kao najmlađi vijećnik u sazivu – bio je Predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj.

Od 2005. godine zaposlen je u Općini Tešanj kao pomoćnik Općinskog Načelnika, a gotovo svo vrijeme bio je i zamjenik Načelnika. U prethodna dva mandata obnašao je dužnost Općinskog Načelnika.

Radio je na nekim značajnim projektima: obnova Eminagića konaka, obnova Gradine, otvaranje Ureda Općine Tešanj u Jelahu, Omladinska banka, Tragovima Bosanskog kraljevstva i drugim. Tokom rada uspješno je sarađivao je sa domaćim i međunarodnim institucijama OSCE, UNDP, UNHCR, UNESCO, UNICEF. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo mu je Povelju za doprinos u zaštiti kulturnog naslijeđa.

Prošao je niz edukacija u području menadžmenta, strateškog planiranja, projektnog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, elektronske uprave, pripreme projekata za Evropsku uniju. Najdirektniji je učesnik u izradi dva aktuelna strateška plana Općine Tešanj, a objavio je i nekoliko stručnih i drugih radova.

Tokom rata 1992. – 1995. bio je pripadnik Armije Republike BiH. Aktivno se koristi engleskim jezikom. Oženjen je, i otac je troje djece.

Trenutni predsjednik Povjereništva OO SDA Tešanj je Suad Huskić