Kontakt informacije

Alema Jabandžić Deljkić

Kandidatkinja za Kantonalnu skupštinu

Biografija

Alema Jabandžić Deljkić, rođena je 19.01.1994. godine u Tešnju. Po zanimanju
magistar prava.

Nakon završetka srednje Ekonomske škole 2013. godine prvo radno
iskustvo stiče u firmi „Madi“ d.o.o. na poslovima fakturiste, računovođe i
tehničkog sekretara. U međuvremenu 2017. godine, diplomirala je bezbjednosni
menadžment na Visoko poslovno tehničkoj školi u Doboju. Od 2019. godine do
danas zaposlena je u Općini Tešanj kao Viši referent na ovjeri potpisa, prepisa
i rukopisa.

Član je SDA od 2014. godine, aktivna uAsocijaciji mladih i Organizaciji žena
OO SDA Tešanj. Od 2020. godine obavlja funkciju podpredsjednice u Asocijaciji
mladih SDA Tešanj, podpredsjednice AM SDA ZDK, te je član kadrovske komisije
AM SDA ZDK, kao ičlan IO AM SDA Tešanj. Od 2021. godine član je Komisije za
ravnopravnost polova i pitanja mladih pri Općinskom vijeću Tešanj.

Vlasnica je certifikata o učešću u radu nevladinih organizacija: Institucionalni
mehanizmi i zakonske regulative za rodnu ravnopravnost III modula, UNDP-ov
projekat „Žene na izborima u BiH“, certifikat National Democratic Institute,te
Liderske edukacije u okviru austrijske kompanije Safe Life u oblasti finansija i
osiguranja.

Udata je i majka jedne djevojčice.