Kontakt informacije

Amir Kurtić

Općinski vijećnik

Biografija

Rođen 11.09.1976. godine u Doboju. Osnovnu školu završio u Doboju i prvi razred Gimnazije i tu ga zatiče rat. Srednje obrazovanje završio u Zenici i Tešnju, a fakultet elektrotehnike u Tuzli gdje stiče zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Po završetku studija započinje raditi u firmi Unico filter koja postaje dio koncerna Mann Hummel i tu i danas radi na poslovima rukovodioca službe Tehničkog servisa. Vrlo važnu ulogu je imao tokom svih godina u renoviranju fabrike i dovođenju iste na nivo na kome je danas. Član Menadžmenta ove kompanije.  Objavio je više stručnih radova kao autor ili koautor na savjetovanjima BH K CIGRE.

Svoj aktivizam u SDA započinje 1994. godine. Po završetku studija aktivno se uključuje u društveno-politički rad, prvo kao član MO SDA Tešanjka – Lepenica i Asocijaciji mladih OO SDA Tešanj. Obavljao je funkciju predsjednika Skupštine MZ Tešanjka. Bio je predsjednik MO Tešanjka – Lepenica. Vijećnik u tri mandata u OV Tešanj i predsjednik kluba vijećnika. Član IO SDA Tešanj u više mandata, obavljao je dužnost predsjenika Kadrovske komisije OO SDA Tešanj. Delegat na nekoliko Kongresa SDA.  U decembru 2019. izabran je za Predsjednik OO SDA Tešanj.

Jedan je od osnivača Humanitarnog Udruženja Klub prijatelja Srebrenice, aktivista u raznim sportskim udruženjima i u Odredu Izviđača Crni vrh Tešanj. Dobrovoljni davalac krvi sa više od 40 darivanja krvi.

Govori engleski jezik, oženjen je i otac troje djece.