Kontakt informacije

Elma Ćeman

Općinski vijećnik

Biografija

Rođena je u Tešnju 1994. godine. Osnovnu školu završila je u Jelahu, a potom je svoje obrazovanje nastavila u Gazi Husrev – begovoj medresi u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija bila je potpredsjednica Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo.

Svoj društveni angažman je iskazala kroz učešće na mnogobrojnim seminarima i konferencijama kako u BiH tako i u regionu.  Član je Izvršnog odbora AM SDA Tešanj i polaznica je PRO – SDA akademije. Trenutno radi kao asistent u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju.