Kontakt informacije

Jasmin Čajić

Ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Biografija

Jasmin Čajić rođen 29.07.1995.god u Tešnju, stručno zvanje Magistra
sigurnosnih i mirovnih studija sam stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu
19.12.2020.god. U periodu od marta 2021.godine do marta 2022.godine bio
sam angažovan na stručnom osposobljavanju u Općini Tešanj. Trenutno sam
uposlenik firme Green Light od Maja 2022.godine, koja za primarno poslovanje
ima međunarodni transport. Član sam SDA punih šest godina, tačnije od svoje
21. godine.

Trenutno obnašam funkciju predsjednika AM SDA Tešanj, također sam i
član IO SDA Tešanj, kao i KIO AM SDA ZDK. Predsjednik sam savjeta MZ Šije,
jedne od najvećih MZ na području općine Tešanj. Sve ove funkcije shvatam
maksimalno ozbiljno, i tako im pristupam, međutim ovdje bih izdvojio posebno
funkciju predsjednika AM SDA Tešanj. Odlučio sam se prihvatiti te odgovornosti,
jer sam smatrao da imam adekvatan plan i ideju kako mladim osobama približiti
rad i funkcionisanje ove organizacije, do te mjere da odluče i sami postati dio
iste. U dosadašnjem periodu imali smo velik broj aktivnosti sa razičitim ciljevima
i svrhama, a u periodu od tri godine mandata priključilo nam se preko 50 novih
mladih članova.

S obzirom da sam magistrirao na fakultetu političkih nauka u Sarajevu, za
sebe mogu reći da u potpunosti poznajem i razumijem način funkcionisanja
političkog sistema u BiH, počevši od najnižih do najvišeg nivoa. Svoja stečena
znanja sam imao priliku primjenjivati i kroz praktičan rad, pa sam osim stranačkih
funkcija koje obnašam, imao priliku sarađivati i sa određenim brojem nevladinih
organizacija, tu bih prije svega istakao IRI(international republican Institute)
s kojim sam pune dvije godine imao priliku raditi na projektu ”Podrška u radu
državnim parlamentarcima”.

Kandidaturu za člana Skupštine ZDK kantona sam prihvatio iz razloga što
smatram da mlade osobe trebaju postepeno preuzimati odgovornost od starijih
i iskusnijih kadrova, i smatram da u tom segmentu mogu dati svoj adekvatan
doprinos. Čast mi je biti kandidat ispred najdržavotvornije stranke u BiH, a od
ovih izbora očekujem da će veliki broj mladih osoba dobiti povjerenje građana
u BiH, i da će svojim angažmanom unijeti jednu novu snagu u kreiranju boljeg
ambijenta za život u BiH.