Adisa Kokić-Hinović

Kandidatkinja za Federalni parlament

Biografija

Rođena je 1989. godine u Doboju. Diplomirala je Međunarodne i javne
odnose u Sarajevu, a magistrirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Zenici. Trenutno je doktorant na Katedri za državno i međunarodno javno pravo
Pravnog fakulteta Zenica.

Tokom cjelokupnog formalnog obrazovanja nizala je izuzetne rezultate
zbog čega je bila na listi najboljih učenika i studenata.Posjeduje dugogodišnje
iskustvo u radu omladinskih organizacija, gdje je bila angažovana na projektima
građanskog aktivizma, ljudskih prava i jačanja civilnog društva.

Obnašala je funkciju predsjednice Infomativno – edukacijskog centra za
mlade u Tešnju, a nakon toga, u periodu 2012 – 2016, izabrana je za predsjednicu
Asocijacije mladih SDA Tešanj.

Trenutno je članica Predsjedništva AM SDA BiH.

Na posljednim općim izborima izabrana je za zastupnicu u PD PFBiH, gdje
je nastojala da bude prepoznatljiva po proaktivnom i odgovornom radu, te je
shodno tome predložila niz korisnih incijativa, zaključaka i zakona, koji su u
velikoj mjeri usvojeni.

Dio je neformalnog Kluba mladih parlamentaraca u FBiH, koji ima za cilj
saradnju, umrežavanje i podršku mladim parlamentarcima, koji žele biti dio
odgovornih politika i pozitivnih promjena.

Na stranačkim izborima izabrana je za potpredsjednicu OO SDA Tešanj u
mandatnom periodu 2019- 2023.