Kontakt informacije

Ragib Pilav

Općinski vijećnik

Biografija

Rođen 28.01.1966. godine u Piljužićima. Srednju školu završio je u Tešnju. Penzionisani je oficir AR BiH i nosilac najvišeg ratnog prizanja „Zlatni ljiljan“. Dugogodišnji je član SDA i Predsjednik je MO SDA Piljužići.

Društveno je aktivan na području Općine Tešanj i šire kroz rad u mnogim udruženjima. Posebno se istakao na projektu “Tešanj sredina ekološke svijesti”. Aktivan u Ribolovačkom udruženju Jelah sa kojim je ostvario mnogobrojne uspjehe kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou. Aktuelni je svjetski klupski prvak u ribolovu.

Oženjen je i otac troje djece.