fbpx

Dana 18.05.2024. godine održana je 4. sjednica Povjereništva OO SDA Tešanj

Razmatrane su slijedeće teme:

– Informacija o radu 5 radnih timova

– Informacija o sastancima u Mjesnim odborima (pravni tim, izborni štab, tim za platformu, tim za informisanje i tim za saradnju sa drugim pol. subjektima)

– Informacija o radu Asocijacije Mladi SDA i organizacije Žene SDA

Odluka o raspisivanju izbora i aktivnosti SDA Tešanj

– Odluka o imenovanje Kadrovske komisije, te

– Obilježavanje 34 godine SDA.

Kroz diskusije usvojen je niz zaključaka sa rokovima i nosiocima koji se odnose na rad Povjereništva, mjesnih odbora i radnih timova.