fbpx

Formular za pristup članstvu

Želite li postati član OO SDA Tešanj? Molimo da popunite formular.

* Članom Stranke može postati svaki punoljetan građanin koji prihvata Program, Statut Stranke, koji nije član druge političke stranke i koji prihvata Etički kodeks Stranke.