Kontakt informacije

Jakub Rošić

Općinski vijećnik

Biografija

Rođen 12.05.1974.godine u Tešnju. Po zanimanju programer. Od 2010 godine uposlen u firmi Hifa – Oil doo Tešanj, na poziciji šefa sektora prodaje, uvoza  – izvoza nafnih derivata.

Učesnik u Oslobodilačkom ratu kao pripadnik  ARBiH te u vojnoj akciji ranjen i postao RVI 50 %.  Društveno je aktivan od 1995. godine.  Aktuelni direktor Karate kluba “Unija” Tešanj.

Dugogodišnji član i aktivista OO SDA Tešanj, gdje je obnašao dužnost sekretara OO SDA Tešanj sa profesionalnim statusom u periodu od 1999. do 2005. godine. U periodu od 2008. do 2012. bio član Općinskog vijeća Tešanj. Bio je član IO OO SDA Tešanj u period od 2006. do 2010, te u 2 mandata član MO SDA Jablanica. Oženjen i otac 2 sina.