fbpx

Na današnji dan, 4. aprila 1992. godine, na vanrednoj sjednici Skupštine Općine Tešanj donesena je Odluka o proglašenju stanja neposredne ratne opasnosti za općinu Tešanj. To je značilo formiranje Ratnog predsjedništva, koje će zamjenjivati Skupštinu, i stavljanje Općinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) pod komandu Ratnog predsjedništva.

Tog dana je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda ovladala Bijeljinom, JNA vrši opći napad vatrom iz minobacača, topova i VBR-a u Bosanskom Brodu. Paravojne formacije i JNA počeli su granatiranje Sarajeva. Prve granate ispaljene su sa srpskih položaja na Lapišnici, Borijama i Trebeviću na TV-repetitor na brdu Hum u Sarajevu i zgradu RTVBiH.

Iskazujemo poštovanje spram svih onih koji su sudjelovali i istrajavali u donošenju i provođenju odluka koje su obezbjeđivale suverenost, slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih naroda i građana koji u njoj žive!