fbpx

U prostorijama OO SDA Tešanj večeras je održana 2. Sjednica Izbornog štaba SDA Tešanj

Izborni štab je analizirao dosadašnje aktivnosti između dvije sjednice te utvrdio da su izvršeni svi zaključci sa prošle sjednice.

Aktivnosti u narednom periodu ce se voditi u skladu sa usvojenim termin planom.

Izborni štab je donio Odluku o imenovanju Mjesnih izbornih štabova.

Također usvojena je analiza i tumačenje tima za pravna pitanja OO SDA Tešanj o donešenim izbornim pravilima koje je CIK-a objavila, a na osnovu donešenog izbornog zakona od strane Visokog predstavnika.

Predsjednik OIŠ-a SDA Tešanj: Jakub Rošić