fbpx

Rad OO SDA organiziran je i kroz rad brojnih timova/komisija te dvije asocijacije.
-Asocijacija mladih,
-Organizacija Žene,
-Tim za pravna pitanja,
-Tim za izradu Izborne platforme,
-Izorni štab,
-Komisija za saradnju sa drugim političkim subjektima i
-Tim za informisanje.
Radi konsultacija u radu i međusobnog informisanje stepena realizacije planiranih aktivnosti, organiziran je radni sastanak.
Radni timovi i asocijacije su u prethodnih mjesec dana održali desetak sastanaka i pripremili početne materijale.
Razgovarano je i o operativnim planovima za naredna dva mjeseca.