Šemsudin Mehmedović

  • 9 Jula, 2021
  • admin
Šemsudin Mehmedović, jedan od osnivača Stranke demokratske akcije (SDA), rođen je 1961. godine u Lepenici pored Tešnja. Sa suprugom Mevlom...

Enesa Piro-Bedaković

  • 9 Jula, 2021
  • admin
Datum rođenja:11.03.1987. Mjesto rođenja:Tešanj Adresa:Tešanj Telefon,fax,e-mail: enesa.piro-bedakovic@zdk.ba Stručna sprema:Magistar socijalne pedagogije Nacionalnost:Bošnjakinja Zanimanje:Profesorica islamske vjeronauke Zaposlen/Zaposlena u:Mješovita srednja škola Tešanj...

Adisa Kokić-Hinović

  • 9 Jula, 2021
  • admin
Rođena je 1989. godine u Doboju. Nakon završetka međunarodne srednje škole u Sarajevu diplomirala je Međunarodne i javne odnose na Internacionalom...