fbpx

Adisa Kokić – Hinović: Dana 25.01.2023 godine na sjednici Parlamenta FBiH se raspravljalo o Prijedlogu Budžeta FBiH za 2023. godinu. Klub SDA u Parlamentu FBiH uputio je nekoliko amandmana na Prijedlog Budžeta FBiH za 2023.godinu, a jedan se odnosi na podršku izgradnje Sportske dvorane Jelah (1 milion KM).

Nadamo se da će Parlament FBiH, podržati navedeni amandman.