fbpx

30.12.2022. godine održana 3. Skupština Općinske organizacije SDA Tešanj: U prisustvu većine delegata koji čine Skupštinu, podnešeno nekoliko izvještaja i iznešeno trenutno viđenje stanja:

Predsjednik Kurtić podnio izvještaj o radu OO između dvije skupštine.

Potpredsjednik Huskić podnio izvještaj o stepenu realizacije izbornih obećanja sa Lokalnih izbora 2020.

Predsjednik Izbornog štaba Mirsad Hadžić i član OIŠ-a Adnan Lihić predstavili analizu izbornih rezultata sa Općih izbora 2022.

Zastupnici sa viših nivoa, svako za svoj nivo podnijeli izvještaj o implementaciji izbornih rezultata: Alija Ogrić za kantonalni, Adisa Kokić-Hinović za federalni i Šemsudin Mehmedović za državni nivo.

Učešće u diskusiji uzelo nekoliko članova Skupštine.

Na kraju jednoglasno usvojeno nekoliko zaključaka koji određuju smijernice za rad u narednom periodu